Blažević, Ivan

Blažević, Ivan, hrvatski književnik (Frakanava, njemački Frankenau, Gradišće, Austrija, 17. VI. 1888Szombathely, Madžarska, 29. III. 1946). Bogosloviju završio u Győru, gdje je 1914. zaređen za svećenika. Djelovao među gradišćanskim Hrvatima (1919–25., 1935–45), a deset je godina (1925–35) proveo među Hrvatima u Hrvatskom Jandrofu (Slovačka). U hrvatskim kalendarima (Sveta familija, Naša domovina) i listovima (Naše novine, Male crikvene i školske novine i dr.) objavljivao je pjesme, putopise, crtice i igrokaze.

Citiranje:
Blažević, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8130>.