TRAŽI DALJE:
STRUKE:

blud

blud (lat. stuprum), u običnom govoru, svako spolno ponašanje kojim se zadovoljava spolna pohota, a u protivnosti je s moralnim shvaćanjima društva. U kaznenom pravu pojam blud razumijeva sve vrste kažnjivih radnji kojima se ide za zadovoljenjem spolne pohote i vrijeđa spolna sloboda, dostojanstvo osobe ili spolno ćudoređe, a čini se na tijelu druge osobe. U tom smislu blud obuhvaća protupravne spolne odnošaje i bludne radnje.

Bludne radnje (u užem smislu), svaka radnja učinjena na tijelu druge osobe (osim spolnog odnošaja ili s njime izjednačene spolne radnje) kojom se ide za zadovoljenjem spolne pohote, pri čemu se vrijeđaju spolne slobode i spolno ćudoređe. Bludne radnje kažnjive su kao kazneno djelo samo ako ih je počinitelj počinio: 1) uz uporabu sile ili prijetnje; 2) nad nemoćnom osobom; 3) na osobito okrutan ili osobito ponižavajući način; 4) zloporabom položaja; 5) na djetetu (osoba mlađa od 14 godina).

Citiranje:
blud. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8218>.