Boban, Božidar

ilustracija
BOBAN, Božidar

Boban, Božidar, hrvatski glumac (Split, 24. XII. 1938). God. 1962. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, kao jedan od posljednjih studenata B. Gavelle. Djelovao 1962–65. u Drami zagrebačkoga HNK-a, gdje se istaknuo kao Poručnik Klages (J.-P. Sartre, Zatočenici Altone) i Troilo (W. Shakespeare, Troilo i Kresida). Od 1966. u Dramskom kazalištu »Gavella« tumačio je žanrovski različite uloge: Frano (N. Nalješković, Tri farse), Don Jere (R. Marinković, Glorija), Dominis (I. Supek, Heretik), Macbeth (W. Shakespeare). Od 1983. ponovno je u Drami HNK-a: Kreont (Sofoklo, Antigona), Fijan (Č. Prica, Ostavka) i dr. Odmah nakon završetka studija angažiran je na Dubrovačkim ljetnim igrama, na kojima je ostvario više zapaženih uloga, posebice u postavama djela W. Shakespearea i M. Krleže, te u Teatru &TD (Caligula A. Camusa, Joco Škorić u Predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja I. Brešana, Filoktet H. Müllera), na Splitskom ljetu, radiju, televiziji i filmu. Istaknuti tumač mnogih glavnih uloga, od antičke tragedije do suvremenih drama, dobitnik mnogobrojnih nagrada i priznanja, među ostalim i Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo za 2013.

Citiranje:
Boban, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8264>.