STRUKE:

Bobbio, Norberto

Bobbio [bɔ'b:io], Norberto, talijanski filozof i pravnik (Torino, 18. X. 1909Torino, 9. I. 2004). Bio je profesor filozofije prava na sveučilištima u Sieni, Padovi i Torinu. Od 1984. bio je doživotni senator u drugom domu talijanskog parlamenta. Analizirao je probleme suvremene demokracije, zagovarajući ostvarenje političkog i pravnog sustava koji bi uskladio liberalističke zahtjeve za individualnim i građanskim slobodama sa zahtjevima za socijalnom pravednošću te dobrim funkcioniranjem države. Glavna djela: Politika i kultura (Politica e cultura, 1955), Jusnaturalizam i pravni pozitivizam (Giusnaturalismo e positivismo juridico, 1965), Koji socijalizam? (Quale socialismo?, 1976), Budućnost demokracije (Il futuro della democrazia, 1984), Liberalizam i demokracija (Liberalismo e democrazia, 1988; hrvatski prijevod 1992), Desnica i ljevica (Destra e sinistra, 1994; hrvatski prijevod 1998).

Citiranje:
Bobbio, Norberto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8271>.