Bogosalić, Radivoj

Bogosalić, Radivoj, hrvatski klesar (Foča, BiH, ?Dubrovnik, 1492). Vodio vlastitu klesarsku radionicu u Dubrovniku. Radio na mnogim vlastelinskim palačama i javnim građevinama: palača Sorkočević, 1455., dijelovi arkada dominikanskoga klaustra; radio s dubrovačkim majstorima (R. Grubačević i N. Marković) te s Jurjem Dalmatincem na šibenskoj katedrali.

Citiranje:
Bogosalić, Radivoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8399>.