Bohinjska Bistrica

Bohinjska Bistrica, gradić i turističko središte u dolini Save Bohinjke, sjeverozapadna Slovenija; 1743 st. (2016). Drvna industrija. U okolici skijališta (Kobla).

Bohinjska Bistrica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8417>.