STRUKE:

Bohm, David Joseph

Bohm [bọum], David Joseph, američki fizičar i filozof znanosti (Wilkes-Barre, 20. XII. 1917London, 27. X. 1992). Profesor u São Paulu (1951–55) i Londonu (od 1961). Bavio se teorijskom fizikom plazme i titranjima elektrona u metalima (teorija Bohm-Pines), osnovama kvantne teorije i njezine interpolacije te problemima prostora i vremena. Za razliku od tzv. kopenhagenske škole N. Bohra i W. Heisenberga, bio je zagovornik potpunije teorije kvantne mehanike na tragu povratka determinizma i kauzalnosti (skrivene varijable) u kvantnu teoriju, a to je izložio u knjizi Kvantna teorija (Quantum Theory, 1951). Poznat je po Bohm-Aharonovu efektu (1959) koji predviđa utjecaj magnetskog polja na fazu elektronskih valova (kvantnomehaničku valnu funkciju). Polazeći od Bohmove teorije John Stewart Bell je izveo nejednadžbu (teorem) po kojoj je opis prirodnih kvantnih sustava valnom funkcijom (vektorom stanja) nepotpun. U filozofiji je poznat Bohmov dijalog. Član Royal Society (od 1990).

Citiranje:
Bohm, David Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8421>.