Bokanić, Trifun

Bokanić, Trifun, hrvatski klesar i graditelj (Pučišća na Braču, 4. IV. 1575Trogir, 3. IX. 1609). Član klesarske obitelji u kojoj su poznati Ivan i njegovi sinovi Nikola, Petar i Jeronim (Trifunov otac) i dr. Nastavljajući posao svojega oca, Trifun je sazidao (1597–1603) posljednji kat zvonika trogirske katedrale u renesansnim oblicima ali u skladu s nižim katovima gotičkoga sloga. U Zadru je za crkvu sv. Marije izradio kameni oltar (od 1840. u Ninu). Za hvarsku je prvostolnicu 1605. izradio oltar (od 1750. u Brusju). Pripisuje mu se gradska loža u Hvaru, jedan od najistaknutijih spomenika manirističkoga stila.

Citiranje:
Bokanić, Trifun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8484>.