agrarne zemljišne operacije

agrarne zemljišne operacije, skup administrativnih i tehničkih postupaka u poljoprivredi. Najčešće su se primjenjivale nacionalizacija, eksproprijacija i komasacija. Nacionalizacijom se prisilno prenosi privatno zemljište u državno vlasništvo, uz potpunu ili djelomičnu novčanu naknadu bivšim vlasnicima. Eksproprijacija (razvlašćivanje) je oduzimanje ili ograničavanje privatnog vlasništva ako je to u društvenom interesu. Eksproprijacijom država može oduzeti privatno zemljište i na njemu izgraditi određeni javni objekt. Arondacija je pripajanje manjih tuđih zemljišta većem posjedu. Pritom se vlasniku manjih površina dodjeljuje odgovarajuće zemljište na drugom mjestu. Komasacijom se skupljaju odvojene manje površine istoga gospodarstva u jednu cjelinu. Tim se zahvatom, dakle, okuplja proizvodni prostor radi racionalnijega biljogojstva.

Citiranje:
agrarne zemljišne operacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=849>.