TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bol

Bol, naselje i općinsko središte na južnoj obali otoka Brača; 1609 st. (2011). Leži u podnožju Vidove gore i Draževa brda. Tradicionalno vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo (tvornica za preradbu ribe, solionica srdele) i pomorstvo intenzivnom se izgradnjom smještajnih kapaciteta od 1970-ih sve više zamjenjuje turizmom, koji se temelji na prostranim pješčanim plažama (najpoznatija je Zlatni rat, ujedno zaštićena kao značajni krajobraz). Uz različite oblike turizma (kupališni, gastronomski, kulturni, pustolovni), razvijaju se i s turizmom povezane djelatnosti (ugostiteljstvo, hotelijerstvo, trgovina, građevinarstvo). U blizini je zračna luka (otvorena 1993). Brodskim je linijama povezan sa Splitom, Dubrovnikom te otocima Hvarom i Korčulom. – U okolici nalazi iz prapovijesnoga (gradina na brdu Koštilu) i rimskoga doba (antički natpisi, novac, keramika, spremnik za vodu, starokršćanski sarkofazi). Iz starohrvatskoga doba očuvana je predromanička oltarna pregrada s pleterom u crkvi sv. Ivana (XI. st.). U XV. st. uz gat je sagrađen dvorac s bogato urešenim gotičkim prozorima na južnome pročelju; iz doba renesanse kuća je obitelji Jeličić, a s početka XVII. st. kaštel na obali. U baroknoj palači nalazi se Galerija umjetnina »Branko Dešković«. Crkva dominikanskoga samostana na Glavici izgrađena je u XV–XVI. st. kao jednobrodna građevina, a poslije je proširena još jednim brodom. Na kasetiranome stropu ispod kora iluzionističke su slike Tripa Kokolje iz 1713. Samostan posjeduje vrijednu zbirku kulturnoumjetničkih predmeta; slika Bl. Djevice Marije s Djetetom i svecima, rad Tintorettove radionice (nekada na glavnom oltaru). – Bol se prvi puta spominje 1250. u Povaljskoj listini. Brački knez je 1475. darovao zemlju za izgradnju dominikanskoga samostana i crkve Marije Milosne. U XVI. st. nastaje crkva sv. Ante, a u XVII. st. crkva Gospe od Karmena te kaštel Vusio. Od XVIII. st. razvoj pomorstva (obitelji Hranotić, Nikolorić i dr.), a u drugoj polovici XIX. st. vinogradarstva. Masovno iseljavanje u prekooceanske zemlje potkraj XIX. i početkom XX. st. U kolovozu 1943. talijanska vojska ga je većim dijelom spalila. Uoči II. svjetskog rata započinje razvoj organiziranoga turizma (1926. osnovano je društvo za poljepšavanje naselja, 1928. prvo svratište za goste), koji doživljava uspon od 1960-ih.

Citiranje:
Bol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8505>.