STRUKE:

Bolonjski psaltir

Bolonjski psaltir, ćirilićni pergamenski rukopis (264 lista) iz prve polovice XIII. st., napisan u Ravnu kraj Ohrida, a sadržava staroslavenski prijevod psalama. Danas se čuva u sveučilišnoj knjižnici u Bologni. Izdao ga je V. Jagić (Beč, 1907).

Citiranje:
Bolonjski psaltir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8564>.