TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bondi, Herman

Bondi [bɔ'ndi], Herman, engleski astronom i matematičar austrijskoga podrijetla (Beč, 1. XI. 1919Cambridge, 10. IX. 2005). Diplomirao (1940) na Trinity Collegeu u Cambridgeu. Radio na Sveučilištu u Cambridgeu (1945–54) i King’s Collegeu u Londonu (1954–67), bio generalni direktor Europske organizacije za svemirska istraživanja u Parizu (1967–71) i znanstveni savjetnik u Ministarstvu obrane Velike Britanije (1971–80). S Fredom Hoyleom i Thomasom Goldom postavio je (1948) kozmološku teoriju stacionarnoga svemira koja pretpostavlja da je svemir jednak svuda i uvijek. Kako se svemir očevidno širi, pretpostavio je da se tvar u njemu mora nadoknađivati (kreacija tvari). Opažanja pozadinskoga zračenja, zaostaloga iz doba nakon velikoga praska, kao i različitost objekata na različitim udaljenostima (tj. u prošlosti), pobila su njegovu teoriju (1965). Glavno djelo: Kozmologija (Cosmology, 1952). Bio je član Royal Society od 1959.

Citiranje:
Bondi, Herman. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8638>.