STRUKE:

borbeni poredak

borbeni poredak, najsvrhovitiji raspored snaga za provedbu borbene zadaće. Ovisno o grani i rodu, naoružanju, uvjetima borbenih djelovanja i zadaća postrojbi, borbeni poredak može imati različite oblike i elemente. Svaki od elemenata ima određenu funkciju, ali u sklopu istog borbenog poretka ovise jedan o drugome. Svaki borbeni poredak po pravilu ima učelak (središte i krila), bok (lijevi i desni), širinu i dubinu. U suvremenim uvjetima borbeni poredak rijetko se promatra izdvojeno za svaku granu, jer se na integriranom bojištu bitka vodi za informaciju, kako je dobiti ili uskratiti, jednako u pripremi i provedbi bojnih djelovanja. Borbeni poredak na takvu bojištu u načelu se sastoji od borbenih snaga, snaga borbene potpore i logističkih snaga i čine ga sve tri grane oružanih snaga.

Citiranje:
borbeni poredak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8739>.