TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Agripa

Agripa (grčki Ἀγρίππας, Agríppas, latinski Agrippa), pripadnik mlađe skeptičke škole helenističko-rimske filozofije (? II. st.). Sljedbenik Enezidema iz Knosa. Pojednostavnio je skeptičke argumente, odnosno moduse protiv dogmatičara i iznio ih u pet tropa (τρόποı) umjesto dotadašnjih deset, a kojima se traži suzdržavanje od suda (ἐποχή). Tako modus iz nesuglasja pretpostavlja suzdržavanje jer o svakome predmetu istraživanja postoji nesudivo nesuglasje; modus iz beskonačnog regresa podrazumijeva suzdržavanje budući da se niz opravdanja nužno proteže u beskonačnost; modus iz relativnosti polazi od nužnosti suzdržavanja jer se svaka stvar prema nekoj drugoj pojavljuje relativno; hipotetički modus nalaže suzdržavanje jer je protivna hipoteza (uz pretpostavku da se hipoteza postavlja da bi isključila beskonačni regres) jednako uvjerljiva te, konačno, recipročni modus pretpostavlja odnos: ako se x opravdava pozivanjem na y, a y pozivanjem na x. Agripino suzdržavanje od suda kasnije je bilo prisutno osobito u transcendentalnoj filozofiji njemačkog idealizma (Kant) s obzirom na to da »stvar po sebi« ne možemo spoznati da bismo izvodili sud, no u najvećoj mjeri u transcendentalnoj fenomenologiji Edmunda Husserla koji postojeći empirijski svijet, odnosno doživljaje o njemu nastoji »staviti u zagrade« transcendentalnom redukcijom, odnosno suzdržavanjem od suda (ἐποχή) kako spoznajni subjekt u čistom zrenju ne bi bio aficiran postojećim iskustvom i doživljajima (psihologizmima).

Citiranje:
Agripa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=876>.