STRUKE:

agrotehnički zahvati

agrotehnički zahvati (biljnouzgojni ili biljogojstveni zahvati), postupci u uzgoju bilja: obradba tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva i suzbijanje korova.

Citiranje:
agrotehnički zahvati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=894>.