Bošnjak, Radovan

Bošnjak, Radovan, hrvatski geograf (Gaboš, 17. X. 1900Zagreb, 26. II. 1987). Geografiju je studirao u Zagrebu, Grazu, Beču i Beogradu, gdje je 1927. diplomirao i 1937. doktorirao. Kao srednjoškolski profesor radio je 1927–46. u Sisku, Osijeku i Zagrebu. Od 1946. do umirovljenja 1970. bio je profesor na Višoj pedagoškoj školi (poslije Pedagoška akademija) u Zagrebu. Povremeno je predavao na Geografskom odsjeku u Zagrebu. Bavio se uglavnom fizičkom (geomorfologijom i hidrogeografijom; dolina Kupe, Une, Sane, Vrbanje) i regionalnom (Sisak, Lika, Hrvatsko zagorje, Silba) geografijom. Dobitnik je nagrade »Ivan Filipović«. Djela: Pregled zemljopisa FNRJ (suautor, 1946), Geomorfologija (1954), Piva 1943 (posmrtno, 2007).

Citiranje:
Bošnjak, Radovan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8965>.