STRUKE:

Bradwardine, Thomas

Bradwardine [bræ'dwədi:n], Thomas, engleski matematičar, filozof i teolog (Hartfield, Sussex, oko 1290Lambeth, danas pripada Londonu, 26. VIII. 1349). Nadbiskup Canterburyja (1349) i profesor na Merton College (Oxford) (1325–35). Kanonik u katedrali sv. Pavla u Londonu (od 1339. propovjednik na dvoru Eduarda III.). Kao znanstvenik poznat po poboljšanju Aristotelova zakona gibanja, čime započinje poznata Mertonova škola kinematike. Bavio se geometrijom, aritmetikom, teorijom kontinuuma i pitanjima predodredbe (predestinacije).

Citiranje:
Bradwardine, Thomas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9176>.