TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Brahma

ilustracija
BRAHMA
ilustracija1ilustracija2

Brahma (Brahmā [bra'hma:]), u hinduizmu, personifikacija apsolutnoga, panteističkog svebića (→ brahman). Preuzevši obilježja vedskoga boga stvoritelja (Prajāpati), u kasnovedskom ili ranohinduističkom razdoblju (oko V. st. pr. Kr. do V. st.), apoteoza je načela materijalnoga svijeta. Javit će se u nauku o Trojstvu (Trimurti) kao prvi bog, stvaratelj, uz boga čuvara (Višnu) i razaratelja (Šiva), tri oblika vrhovnoga, nepojavnog boga. Do VII. st. postat će sve apstraktniji: danas nema posebnoga kulta niti sljedbenika, posvećen mu je tek jedan hram (kraj Bhubaneshwara). Svi višnuitski i šivistički hramovi moraju, međutim, sadržavati njegov lik: likovno se najčešće prikazuje s četiri lica obojena žutom bojom i četiri ruke, a to simbolizira četiri svete zbirke Veda, četiri doba svijeta (yuga) i četiri kaste (varna).

Citiranje:
Brahma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9198>.