TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Aheront

Aheront (grčki Ἀχέρων, Akhérōn, od *ἄχερος: jezero; latinski Acheron), u grčkoj mitologiji jedna od pet podzemnih rijeka u Hadu (u nj utječu Kokit, Piriflegeton, a Stiks ih optače) preko koje starac Haron prevozi duše pokojnika (samo njezino ime, prema antičkoj pučkoj etimologiji, znači »rijeka kojom teku tuga i tjeskoba«, grčki ὁ ἄχη ῥέων). Prema Herodotu Aheront se nalazi u grčkoj pokrajini Epiru, a na njegovom sumpornom jezeru Aherusiji, nedaleko od ušća rijeke u Jonsko more, nalazi se mrtvačko proročište i Homerov prikaz Odisejeva silaska u podzemlje. Opis Aheronta dao je Platon u Fedonu. Na epigrafskim spomenicima te u kasnijih aleksandrijskih i rimskih pjesnika često označuje sav podzemni svijet ili Had; Vergilije ga pak drži glavnom rijekom najdubljega dijela podzemnoga svijeta Tartara.

Citiranje:
Aheront. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=930>.