Bratulić, Josip

ilustracija
BRATULIĆ, Josip

Bratulić, Josip, hrvatski filolog, povjesničar književnosti i kulture (Sveti Petar u Šumi, 13. II. 1939). U Pazinu pohađao gimnaziju, a u Zagrebu Filozofski fakultet, gdje je diplomirao hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost te magistrirao i doktorirao. Nakon završetka studija radio je u Staroslavenskom institutu »Svetozar Ritig«, a zatim je 1977. prešao na Filozofski fakultet, gdje je redoviti profesor na Katedri za stariju hrvatsku književnost od 1987. do umirovljenja; dekan od 1991. do 1993. Predsjednik Matice hrvatske od 1996. do 2002. Redoviti je član HAZU-a od 2000. godine. Glavna su područja njegova znanstvenog zanimanja hrvatsko i slavensko književno srednjovjekovlje, hrvatski glagolizam, hrvatska dopreporodna književnost te osobitosti hrvatskoga kulturnog stvaralaštva na istarskome tlu. Objavio je studiju o Istarskom razvodu s kritičkim izdanjem teksta (1978) te kritičko izdanje Vinodolskoga zakona (1988). Nekoliko važnih pretisaka starih hrvatskih knjiga popratio je pogovorima i tumačenjima (Prva hrvatskoglagoljska početnica, 1983; Kratka osnova Ljudevita Gaja, 1983; Satir Matije Antuna Relkovića, 1987; Sveta Rožalija Antuna Kanižlića, 1990; Lekcionar Bernardina Splićanina, 1991., i dr.). Preveo je i protumačio Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i druga vrela (tri izdanja od 1985) te priredio i popratio bilješkama Izabrane poslanice svetoga Jeronima (1990). Objavio je knjige rasprava Istarske književne teme (1987), Sjaj baštine (1990), Izazov zavičaja (1990), Slavonske književnopovijesne teme (2013), zatim knjigu eseja Mrvice sa zagrebačkog stola (1994), Leksikon hrvatske glagoljice (1995), monografije Istra: zavičaj starina i ljepota (2000), Pula: oduvijek (2001), Hrvatski ex libris (2007) i dr. Sudjelovao je na velikim kulturološkim projektima: Pisana riječ u Hrvatskoj, Hrvatski narodni preporod, Dva tisućljeća pisane riječi u Istri, Pavlini u Hrvatskoj, Hrvati – kršćanstvo, kultura, umjetnost (Vatikan). Za seriju »Istra kroz stoljeća« priredio je desetak knjiga. Autor je mnogobrojnih scenarija za obrazovni program Hrvatske radiotelevizije. S kiparom Želimirom Janešom ostvario je jedinstveno spomen-obilježje, Aleju glagoljaša Roč–Hum, za koju je napisao vodič.

Citiranje:
Bratulić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9310>.