Brautić, Nikola

Brautić, Nikola (Braut, Brautius, Brautti), hrvatski latinski pjesnik (Lopud, 1566Lopud, 27. V. 1632). Školovao se u Rimskom kolegiju. Papa Klement VIII. imenovao ga je 1602. biskupom u Sarsini (Emilija), gdje se sukobio s obitelju Aldobrandini, koja je ondje držala posjede. Za pape Grgura XV. provedena je protiv njega istraga: 1621. zatvoren je u Anđeosku tvrđavu u Rimu, a nakon osmomjesečna tamnovanja osuđen je na gubitak biskupije i desetogodišnje progonstvo u Perugiu. Papa Urban VIII. proglasio ga je 1625. nevinim, iako ga nije vratio u Sarsinu. God. 1627. vratio se u zavičaj. Za života je objavio Pjesmovni martirologij (Martyrologium poeticum, 1630), prepjev Rimskoga martirologija s približno 5000 latinskih distiha. U rukopisu je ostavio svoju autobiografiju i apologiju, tj. poslanicu Ad universos Ecclesiae Dei praelatos. Nije poznato što je napisao na hrvatskom jeziku, ali ga B. Kašić ubraja među hrvatske pisce.

Citiranje:
Brautić, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9333>.