Ahlquist, Karl August Engelbrekt

Ahlquist [α:'lkvist], Karl August Engelbrekt (pseudonim Oksamen), finski filolog i književnik (Kuopio, 7. VIII. 1826Helsinki, 20. XI. 1889). Profesor na Sveučilištu u Helsinkiju, posvetio se praktičnom istraživanju finskoga jezika. Za mnogih putovanja skupio bogat jezični i folkloristički materijal. Napisao više temeljnih studija o finskome jeziku te važno djelo o finskoj versifikaciji: Finska poetika zasnovana na lingvistici (Suomalainen runousoppi kielelliseltä kannalta, 1863). – Pod pseudonimom Oksamen, pisao pretežito domoljubnu romantičnu liriku.

Citiranje:
Ahlquist, Karl August Engelbrekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=941>.