TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Brida, Marija

Brida, Marija, hrvatska filozofkinja (Selca na Braču, 20. III. 1912Jelsa, 31. III. 1993). Diplomirala (1935) i doktorirala (1937) filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1961. docentica, a od 1972. do 1982. redovita profesorica Filozofskoga fakulteta u Zadru. S težištem na antropološko-aksiološkoj i kognitivno-etičkoj problematici, pod utjecajem Bergsona, Hartmanna, Husserla, Nietzschea, Schelera i P. Vuk-Pavlovića, Brida razvija svoj filozofski kredo kao traganje za onom doživljajnom jezgrom koja tvori smisao čovjekova bivstvovanja u svijetu u cjelini povijesne zbiljnosti. Obogatila je hrvatsku filozofsku historiografiju analizama i studijama djela nekih istaknutih mislilaca, primjerice B. Benkovića, J. Dubrovčanina, F. Petrića, P. Vuk-Pavlovića. Glavna djela: Život-doživljaj (1937), Pavao Vuk-Pavlović. Čovjek i djelo (1974), Traženja. Filozofski ogledi (1989), Misaonost Janka Polića Kamova (1993).

Citiranje:
Brida, Marija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9491>.