STRUKE:

Brisbane, Albert

Brisbane [bri'zbən], Albert, američki socijalist utopist (Batavia, New York, 22. VIII. 1809Richmond, Virginia, 1. V. 1890). Kao promicatelj Fourierovih ideja sudjelovao je u osnivanju nekoliko bezuspješnih falanga (zajednica u duhu furijerizma), od kojih se ističe Sjevernoamerička falanga (1842). Smatra se prvim američkim socijalistom. Djelo: Društvena sudbina čovjeka (Social Destiny of Man, 1840).

Citiranje:
Brisbane, Albert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9542>.