STRUKE:

Britanci

Britanci, skupni naziv za Engleze, Škote i Velšane u Velikoj Britaniji.

Britanci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 4.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9548>.