Ahmedi, Ibrahim Taceddin

Ahmedi (arap. Aḥmadī [ahma'di:]), Ibrahim Taceddin, turski pjesnik (Sivas, 1334Amasya, 1413). Živio na dvoru emira Sulejmana. Napisao lirski Divan, zatim poemu o Aleksandru Velikom Iskender-name (1390), u kojoj donosi i druge teme te prvu kroniku osmanske države. Rukopisni primjerak čuva se u Orijentalnoj zbirci HAZU u Zagrebu.

Citiranje:
Ahmedi, Ibrahim Taceddin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=955>.