British Steel Corporation PLC

British Steel Corporation PLC [bri'tiš sti:l kɔpərẹi'šən pi:elsi:'], britanska metalurška korporacija sa sjedištem u Londonu. Osnovana 1967. kao javna korporacija ujedinjavanjem 14 glavnih metalurških kompanija u Velikoj Britaniji; za vlade M. Thatcher privatizirana. U 1998. ostvarila je s 44 200 zaposlenih 10,35 mlrd. USD prihoda. U lipnju 1999. spojila se s nizozemskom kompanijom Koninklijke Hoogovens u novu kompaniju BSKH (u kojoj je 61,7% dionica imao British Steel).

Citiranje:
British Steel Corporation PLC. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9564>.