Brjulov, Karl Pavlovič

Brjulov (Brjullov) [br’ulo'f], Karl Pavlovič, ruski slikar (Sankt Peterburg, 23. XII. 1799Manziana kraj Rima, 23. VI. 1852). Djelovao u Sankt Peterburgu i Rimu. Predstavnik romantičnog akademizma. Slikao povijesne, mitološke i alegorijske kompozicije, te krajolike i portrete. Žanr-prizorima iz života ruskih seljaka afirmirao u ruskom slikarstvu profane teme.

Citiranje:
Brjulov, Karl Pavlovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9581>.