TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Brod

Brod, srednjovjekovna bosanska župa (supa Bored). Spominje se prvi put 1244. u ispravi kralja Bele IV., a zatim u ispravi bana Tvrtka I. za velikaša Stjepana Rajkovića (oko 1373). Pod osmanskom vlašću na tom je području organizirana nahija (spominje se prvi put 1468) u koju su ušle srednjovjekovne župe Visoko, Bobovac, Brod, Lašva, Vrhlašva, Jajce, Vrhovina, Kotor, Banja Luka, Tešanj, Maglaj, Doboj, Kobaš, Dubica, Kostajnica, Novi, Sana i Kamengrad. U izvornoj građi pojavljuje se 1531. kadiluk Brod (ili Bosna Brod) sa sjedištem u Travniku, a pripadali su mu još Žepče, Maglaj i Tešanj. God. 1851. promijenio je naziv u Travnički kadiluk, a nahija je ukinuta 1865.

Citiranje:
Brod. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9624>.