STRUKE:

brodske isprave i knjige

brodske isprave i knjige, isprave koje brodovi moraju imati, a služe kao dokaz o identitetu, sposobnosti za plovidbu i ostalim obilježjima broda; knjige koje brodovi moraju voditi, služe za unošenje podataka o važnijim događajima i obavljenim radnjama na brodu. Brodske isprave i knjige moraju se pokazati na zahtjev tijela nadležnih za poslove sigurnosti plovidbe i drugih ovlaštenih tijela te hrvatskih diplomatskih ili konzularnih predstavništava. Brodske isprave brodova inozemne državne pripadnosti u pravilu se priznaju, uz uvjet uzajamnosti, odnosno da nacionalno pravo stranoga broda jednako priznaje hrvatsko pravo o brodskim ispravama. Brodske isprave o identitetu: upisni list, privremeni plovidbeni list i popis posade. Ostale brodske isprave odnose se na sigurnost i sposobnost broda za plovidbu. Vrsta i broj isprava i brodskih knjiga ovise o pravnom poretku države pod čijom zastavom brod plovi te o propisima međunarodnih konvencija.

Citiranje:
brodske isprave i knjige. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9652>.