TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Brook, Peter

Brook [bruk], Peter, britanski kazališni i filmski redatelj (London, 21. III. 1925). Do kraja 1950-ih radio u komercijalnim kazalištima u Londonu, Parizu i New Yorku, ali se istaknuo nekonvencionalnim, tjelesno ekspresivnim postavama W. Shakespearea u Shakespeare Memorial Theatreu u Stratfordu (Mjera za mjeru, 1950; Tit Andronik, 1955; Kralj Lear, 1962; San ivanjske noći, 1970. i dr.). Iskušavajući Artaudove i Brechtove naputke, provokativan je i u postavi Weissova Marat/Sadea, 1964. Potkraj 1970-ih osnovao Centre international de créations théâtrales u Parizu. Iz tog se razdoblja izdvaja monumentalna režija epa Mahabharata (1985), koju je poduzeo istražujući glumačku, jezičnu, tekstualnu i kazališnopoetičku produktivnost interkulturalnih presijecanja. Objavio je i više djela o kazalištu (Prazni prostor – The Empty Space, 1968; Prijelomna točka: kazalište, film, opera 1946–1987 – The Shifting Point: Theatre, Film, Opera 1946–1987, 1987; Nema tajni: razmišljanja o glumi i kazalištu – There Are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre, 1993). Istaknuo se i kao filmski redatelj, posebno intimističkim djelom Moderato cantabile (1960) prema scenariju i romanu M. Duras, prvim britanskim filmom koji se priklanja tendencijama francuskoga novoga vala. Ostali važniji filmovi: Gospodar muha (Lord of the Flies, 1963) prema romanu W. Goldinga i Kralj Lear (King Lear, 1971) prema Shakespeareovoj tragediji.

Citiranje:
Brook, Peter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9713>.