TRAŽI DALJE:
STRUKE:

brošura

brošura (franc. brochure), meko ukoričena knjiga manjeg opsega. Prema UNESCO-ovoj definiciji iz 1964., brošura je neperiodička publikacija od najmanje pet, a najviše 48 stranica, ne računajući omot. Nakon izuma tiska u obliku brošure najčešće se objavljuju radovi polemičkog i promidžbenog sadržaja. Do pojave časopisa i novina, oblik brošure koristio se za brzo objavljivanje kratkih radova u kojima autori reagiraju na suvremene događaje ili pojave u društvu, a danas i za izdavanje službenih publikacija i publikacija znanstv. društava. U bibliotekarstvu i bibliografiji brošura se obrađuje kao i knjiga.

Citiranje:
brošura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9732>.