STRUKE:

Brunot, Ferdinand

Brunot [bʀynọ'], Ferdinand, francuski lingvist (Saint-Dié, 6. XI. 1860Pariz, 31. I. 1938). Od 1910. profesor povijesti francuskoga jezika na Sorbonnei. Osim monumentalne Povijesti francuskoga jezika od početaka do 1900 (Histoire de la langue française des origines à 1900, za njegova života 1905–36. izašlo 10 svezaka; u posve drugačijem duhu nastavio ju je Charles Bruneau), objavio je također Misao i jezik (La Pensée et la Langue, 1922., II. izd. 1927), djelo u kojem se više bavi jezičnom psihologijom nego gramatičkim oblicima i kategorijama. Oštar kritičar Akademijine Gramatike.

Citiranje:
Brunot, Ferdinand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9840>.