STRUKE:

Brunšmid, Josip

ilustracija
BRUNŠMID, Josip

Brunšmid, Josip, hrvatski arheolog, numizmatičar i muzealac (Vinkovci, 10. II. 1858Zagreb, 29. X. 1929). Studirao povijest i zemljopis na Sveučilištu u Beču, gdje je pohađao i Arheološko-epigrafički seminar (O. Benndorf i dr.). Dok je službovao kao gimnazijski profesor u Vinkovcima (1882–92), prikupio vrijednu arheološku i numizmatičku zbirku, koju je poslije poklonio Arheološkomu muzeju u Zagrebu. Godine 1892. otišao na arheološko usavršavanje u Beč, gdje je 1893. doktorirao iz povijesti grčkih kolonija u Dalmaciji. Nakon povratka u Zagreb postao kustosom (1893) te ravnateljem (1895) Arheološkog odjela Narodnog muzeja. Prvi je profesor arheologije na Zagrebačkom sveučilištu (1896). Pokrenuo novu seriju Vjesnika Hrvatskoga arheološkoga društva, koju je uređivao 1895–1919. i u njoj objelodanio većinu svojih radova. Bavio se prapovijesnim razdobljima, antikom, klasičnom i srednjovjekovnom arheologijom te numizmatikom; iskapao japodske nekropole, istraživao grčke i rimske spomenike i natpise te o njima napisao kapitalno djelo Natpisi i novci grčkih gradova u Dalmaciji (Die Inschriften und Münzen der griechischen Städte Dalmatiens, 1898). Uredio je Numizmatičku zbirku Arheološkoga muzeja u Zagrebu (oko 77 000 novčića iz različitih razdoblja), obradio 40 skupnih nalaza novaca, pisao o kamenim spomenicima Hrvatskoga narodnog muzeja u Zagrebu. Istraživao je nalaze seobe naroda (gotske, gepidske, langobardske). Arheološka iskapanja starohrvatske nekropole u Bijelom Brdu kraj Osijeka objelodanila su postojanje ranosrednjovjekovne kulture koju je Brunšmid nazvao bjelobrdskom. Ta i druga istraživanja (Kloštar Podravski, Veliki Bukovac, Svinjarevci, Slakovci) imaju temeljnu važnost za srednjovjekovnu arheologiju. Dopisni član JAZU od 1899. te drugih strukovnih udruga u Beču i Pragu.

Citiranje:
Brunšmid, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9843>.