STRUKE:

Buchanan, George

Buchanan [bju:kæ'nən], George, škotski humanist (Killearn, II. 1506Edinburgh, 29. IX. 1582). U mladosti kratko boravio u Francuskoj, gdje je upoznao reformacijski pokret. Živio i podučavao u Škotskoj sve do 1539., kada zbog svojih protukatoličkih pogleda odlazi u Francusku. Podučavao na sveučilištima u Bordeauxu, gdje je neko vrijeme Montaigne bio njegov učenik, i u Coimbri (Portugal). Vratio se u Škotsku 1560. kao oduševljeni kalvinist. Godine 1568. bio član sudskog vijeća koje je sudilo Mariji Stuart. Među ostalim, napisao Povijest Škota (Rerum Scoticarum historia, 1582), klasično djelo humanističke analistike puno nacionalnog zanosa, i spis Prava kraljevstva kod Škota (De iure regni apud Scotos, 1579), u kojem se zalaže za načelo narodnog suvereniteta i ograničenje prava vladara (monarha).

Citiranje:
Buchanan, George. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9918>.