Budinić, Šime

ilustracija
BUDINIĆ, Šime, Pokorni i mnozi ini psalmi Davidovi ..., Rim, 1582.

Budinić (Budineo, Budin[a]eus), Šime (Simon), hrvatski prevoditelj i pjesnik (Zadar, između 1530. i 1535Zadar, 13. XII. 1600). Obavljao je više službi u zadarskoj crkvenoj upravi, a bio je i gradski notar. Njegova književna djelatnost čvrsto je povezana s onodobnim protureformacijskim nastojanjima. Budući da je dobro poznavao glagoljicu i ćirilicu, Rimska ga je kurija zaposlila na prilagodbi hrvatskih liturgijskih knjiga zaključcima Tridentskoga sabora. God. 1582. objavio je Izpravnik za erei izpovidnici i za pokornici, prijevod latinskog priručnika za ispovjednike J. Polanca, a 1583. prijevod Canisiusova katekizma, i to latinicom i ćirilicom, pod naslovom Summa nauka kristjanskoga. U Summi primjenjuje neke jezične i grafijske inovacije – donekle napušta čakavicu, počinje pisati ijekavski, i to mješavinom hrvatskoga, crkvenoslavenskoga, poljskoga i češkoga, te za č i ž uvodi dijakritičke znakove slične današnjima. God. 1582. objavio je i knjigu Pokorni i mnozi ini psalmi Davidovi, svoj dvanaesterački prepjev psalama. Prijevodu je dodao i dvije vlastite varijacije psalama, u kojima tematizira tursku opasnost. U njegovim notarskim spisima pronađeno je sedam lirskih pjesama na hrvatskome, zapisanih oko 1560.

Citiranje:
Budinić, Šime. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9981>.