Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

Ada (programski jezik)

Ada [ẹi'də], proceduralni programski jezik razvijan za potrebe Ministarstva obrane SAD-a krajem 1970-ih ...

administrator

administrator (lat.). 1. Osoba koja upravlja (administrira), npr. u nekoj ustanovi; upravitelj, nadzornik. 2. ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

alfanumerički znak

alfanumerički znak → slovno-brojčani znak ...

ALGOL

ALGOL (kratica od engl. algo[rithmic] l[anguage]: algoritamski jezik), viši programski jezik za predstavljanje ...

analogan

analogan (grč. ἀνάλογος: razmjeran). 1. Sličan, podudaran, srodan, odgovarajući. 2. Svojstven sustavu ...

ANSI

ANSI (akronim od engl. American National Standards Institute), Američki državni institut za norme, utemeljen ...

aplikacija

aplikacija (latinski applicatio: priljubljivanje, dodavanje). 1. Primjena (naprimjer zakona, metode, ...

ARPANet

ARPANet (akronim od engl. Advanced Research Project Agency Network) →  internet ...

ASCII

ASCII (akronim od engl. American Standard Code for Information Interchange), američki normirani kod ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >