Struka paleontologija, pronađeno natuknica: 169

Abel Othenio

Abel [a:'bəl], Othenio, austrijski paleontolog (Beč, 20. VI. 1875 – Pichl am Mondsee, 4. VII. 1946). ...

agnatha

agnatha (a1- + grč. γνάϑoς: čeljust) →  beščeljusnice ...

Aigialosaurus dalmaticus

Aigialosaurus dalmaticus [~losạu'rus ~ma'tikus] (lat. < grč. αἰγıαλός: žal + σαῦρος: gušter i lat. dalmaticus: ...

akantoceras

akantoceras (Acanthoceras), gornjokredni amonit sa zavojima i debelim niskim rebrima i čvorovima. ...

akantodi

akantodi (grč. ἀϰανϑώδηʃ: bodljikav) (Acanthodii), izumrle ribe (prakoštunjače) iz razdoblja od silura ...

akrodus

akrodus (akro- + grč. ὀδούς: zub) (akrod) (Acrodus), fosilna riba iz mezozoika. Srodnik morskih pasa. ...

akteonela

akteonela (Actaeonella), fosilni kredni puž s debelom, trbušastom kućicom visokom do 15 cm. Stražnji ...

aktinokamaks

aktinokamaks (aktino- + grč. ϰάμαξ: motka) (Actinocamax), belemnit, karakterističan za gornju kredu ...

aletopteris

aletopteris (grč. ἀληϑής: pravi + πτερίς: paprat) (Alethopteris), rod fosilnih biljaka iz razreda Pteridospermae. ...

alveolina

alveolina (lat. alveola: šupljinica), plitkomorska bentička fosilna foraminifera s vapnenačnom kućicom ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >