Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

adumbracionizam

adumbracionizam (lat. adumbrare: zasjeniti), poimanje po kojem velike klasične teorije društva iz XIX. st. ...

afektivnost

afektivnost (kasnolat. affectivus: čuvstven). 1. Sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja. 2. Svojstvo ...

agregat

agregat (lat. aggregatum: skupljeno zajedno, pridruženo). 1. Nešto što je složeno, sastavljeno od različitih ...

aktivno stanovništvo

aktivno stanovništvo ili radno aktivno stanovništvo, zaposleni dio stanovništva koji se bavi nekom djelatnošću ...

akulturacija

akulturacija (engl. acculturation, prema culture: kultura), u sociologiji, proces u kojem članovi jedne ...

ambivalencija

ambivalencija (ambi- + kasnolat. valentia: vrijednost). 1. Dvojaka vrijednost. 2. U psihologiji, čuvstvena ...

Amin Samir

Amin [ami:’n], Samir, egipatski ekonomist i socijalni teoretičar (Kairo, 4. IX. 1931 – Pariz, 12. VIII. 2018). ...

analiza podataka

analiza podataka, tehnika kojom se iz kvantitativnih podataka dobivaju novi kvantitativni pokazatelji ...

anketa

anketa (franc. enquête: ispitivanje, istraživanje < pučki lat. *inquaesita za klas. lat. inquisita: ...

anomija

anomija (grč. ἀνομία: bezakonje), stanje moralne krize i nereda u društvu (E. Durkheim). Zbog nepostojanja ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|