Struka tekstilna tehnologija, pronađeno natuknica: 212

acetatna vlakna

acetatna vlakna, kem. vlakna proizvedena od celuloznih acetata. Stupanj acetiliranja celuloze može biti ...

afrik

afrik (od franc. crin d’Afrique: afrička struna), raščešljano liko afričkih patuljastih palma, upotrebljava ...

anafe

anafe (grč. ἀναφής: mekan), vrsta afričke prirodne svile koju stvaraju neuzgojeni sojevi svilaca iz ...

angorska vuna

angorska vuna, vrlo glatko, fino, mekano i lagano vlakno koje se dobiva od dlake angorskoga kunića. ...

apretura

apretura (franc. apprêter: pripraviti), završni postupci oplemenjivanja tekstilnih materijala, također ...

aramidna vlakna

aramidna vlakna (ar[omatski] + amid), specijalna poliamidna vlakna, npr. nomex, kevlar, twaron. Izrađuju ...

Arkwright Richard

Arkwright [α:'krait], Richard, engleski izumitelj i tvorničar (Preston, 23. XII. 1732 – Cromford, 3. VIII. 1792). ...

bakrena vlakna

bakrena vlakna, kemijska celulozna vlakna dobivena bakrenooksidno-amonijačnim postupkom. Tekstilni su ...

balonska svila

balonska svila, gusta i čvrsta, vodoodbojna tkanina, propusna za zrak i vodenu paru. Izrađuje se od ...

barhent

barhent (njem. Barchent < srednjovj. lat. barchanus < arap. barrakān) →  parhet ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|