Struka zoologija, pronađeno natuknica: 1639

acelomati

acelomati (a1- + grč. ϰοῖλωμα: šupljina, od ϰοῖλος: šupalj), beskralježnjaci u kojih nije razvijena ...

Adamson Joy

Adamson [æ'dəmsən], Joy (pravo ime Joy-Friederike Victoria Gessner), kenijska prirodoslovka, slikarica ...

admiral ljepokrili

admiral, ljepokrili (Pyrameis atalanta), danji leptir iz por. riđa (Nymphalidae); na crnim krilima ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

agame

agame (Agamidae), por. šarenih guštera iz podreda iguana, različita oblika, često s kožnim izraslinama ...

agami

agami (španj. iz nekog karipskog jezika) ili trubač (Psophia crepitans), ptica iz reda ždralovki (Gruiformes); ...

agnati (zoologija)

agnati (a1- + grč. γνάϑος: čeljust) →  beščeljusti ...

aguti

aguti (tupi-guaranski aguti, acuti preko španj. ili franc.) (Dasyprocta aguti), glodavac guste, lijepe ...

ahatina

ahatina (Achatina), rod najvećih kopnenih jestivih puževa plućnjaka; žive u nizinskim krajevima trop. ...

akranija

akranija (znanstv. lat. acrania, od a1- + grč. ϰρανίον: lubanja). 1. U medicini, mana u razvoju glave ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|