Upit ćerpič, pronađeno natuknica: 4

ćerpič

ćerpič (tur. kerpiç < perz. kirpīč), nepečena opeka. Od vlažne ilovače uz dodatak pljeve (radi povećanja ...

Babilonija

Babilonija, u starom vijeku, država na području južne Mezopotamije. Najstarija naselja toga područja ...

krušna peć

krušna peć, uređaj za pečenje kruha i drugih peciva. U hrvatskim seoskim kućanstvima građena kao samostojeći ...

opeka

opeka, građevni element za zidanje koji se proizvodi oblikovanjem, sušenjem i pečenjem smjese glinenoga ...