Upit ćevapčići, pronađeno natuknica: 2

ćevapčići

ćevapčići (tur. kebab < arap. kabāb), jelo sastavljeno od mljevenog ili fino isjeckanog (nesvinjskog) ...

mesne prerađevine

mesne prerađevine, proizvodi dobiveni preradbom mesa koji, prema kakvoći i primijenjenim tehnološkim ...