Upit čaj, pronađeno natuknica: 104

čaj

čaj ili kineski čajevac (Camellia /Thea/ sinensis), grmolika biljka iz por. čajeva (Theaceae) sa zimzelenim ...

paragvajski čaj

paragvajski čaj →  mate ...

Abhazija

Abhazija, autonomna republika u sastavu Gruzije; 8640 km2, 240 705 st. (2011; 525 061 st., 1989). Leži ...

Adžarija

Adžarija (Adžaristan; Adjara), autonomna republika u jugozapadnoj Gruziji; 2900 km2, 333 953 st. (2014). ...

alstonija

alstonija (po engl. liječniku Ch. Alstonu), drvo vrste Alstonia congensis iz por. Apocynacea, rašireno ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Anderson, Robert W.

Anderson [æ'ndəɹsən], Robert W. (Woodruff), američki dramatičar (New York, 28. IV. 1917 – New York, ...

Anquetin, Louis

Anquetin [8118kt63338'], Louis, francuski slikar (Etrepagny, 26. I. 1861 – Pariz, 19. VIII. 1932). Isprva je ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >