Upit čelik, pronađeno natuknica: 174

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

Europska zajednica za ugljen i čelik

Europska zajednica za ugljen i čelik (engl. European Coal and Steel Community, akronim ECSC), osnovana ...

legirani čelik

legirani čelik, čelik s određenim udjelom jednog ili više elemenata, uglavnom teških metala, koji mu ...

nehrđajući čelik

nehrđajući čelik, skupina čelika velike otpornosti prema kemijskim agensima i koroziji. To svojstvo, ...

vatrootporni čelik

vatrootporni čelik (vatrostalni čelik), čelik postojan na visokim temperaturama (> 450 °C). Glavne su ...

Acciaiuoli

Acciaiuoli [ač:aiuɔ:'li], talijanska patricijska obitelj podrijetlom iz Brescie, od početka XII. st. ...

adamantan

adamantan (lat. adamas, gen. adamantis: dijamant; iz grč. ἀδάμας, gen. ἀδάντος: (tvrd) čelik; dijamant), ...

Adenauer, Konrad Hermann Joseph

Adenauer [a:'dənauəɹ], Konrad Hermann Joseph, njemački političar i državnik (Köln, 5. I. 1876 – Bad ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

agresivne vode

agresivne vode, prirodne ili otpadne vode kojima je sastav izmijenjen bilo prisutnošću nekih zagađivala ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >