Upit čun, pronađeno natuknica: 6

čun

čun, najmanje plovilo, čamac plitka i ravna dna, oštrih ili odrezanih krajeva. Obično je od drva, duljine ...

korablja

korablja ili korab, općeslavenski naziv za brod; u užem smislu, naziv za neke vrste čamaca bez palube, ...

ladva

ladva, monoksilni čamac (monoksil)  izduben tesanjem ili paljenjem jednog ili dvaju komada debla; kadšto ...

lađa

lađa. 1. Općenito brod ili kakvo drugo plovilo, ponajprije riječne plovidbe. 2. Tradicionalan otvoreni ...

piroga

piroga (francuski pirogue < španjolski piragua, iz karipskoga), čamac što ga koriste domorodci u različitim ...

Tkon

Tkon, naselje, luka i općina na sjeveroistočnoj obali otoka Pašmana; 753 st. (2011). Leži podno brežuljka, ...