Upit čvrsta tvar, pronađeno natuknica: 20

čvrsta tvar

čvrsta tvar (krutina), tvar u čvrstom agregatnom stanju. Čine ju čestice međusobno tako povezane da ...

kolofonij

kolofonij (lat. colophonia, prema grč. Κολοφωνία [ῥητίνη]: kolofonska smola), tamnožuta do svijetlosmeđa, ...

sublimat

sublimat (prema kasnolat. sublimatus: uzveličan, uzvišen). 1. Čvrsta tvar dobivena desublimacijom, ...

sušenje

sušenje, uklanjanje kapljevine (npr. vode ili organskog otapala) iz tvari u kojima se ona nalazi u razmjerno ...

fazno pravilo

fazno pravilo (Gibbsovo pravilo faza), pravilo kojim se određuje broj faza jednoga termodinamičkog sustava ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

jod (kemija)

jod (njem. Jod < franc. iode < grč. ἰώδης: ljubičastoplavkast), simbol I (lat. iodium), kemijski element, ...

kerogen

kerogen (grč. ϰηρός: vosak + -gen), čvrsta fosilna organska tvar iz koje se destilacijom, kao i iz nafte, ...

(1)  2