Upit Šem, pronađeno natuknica: 15

Sem

Sem →  šem ...

sem

sem (od grč. σῆμα: znak), u semantici, termin za najmanju jedinicu značenja s pomoću koje se u okviru ...

Šem

Šem (hebr.) (Sem), u biblijskim rodoslovljima i u kazivanju o potopu, najstariji od trojice Noinih sinova. ...

Benelli, Sem

Benelli [benε'l:i], Sem, talijanski dramatičar (Filettole, Prato, 10. VIII. 1877 – Zoagli, Genova, 18. XII. 1949). ...

Bourek, Zlatko

Bourek, Zlatko, hrvatski slikar, redatelj i crtač animiranih filmova, filmski i kazališni scenograf ...

Cerar, Miro

Cerar, Miro (Miroslav), slovenski pravnik i političar (Ljubljana, 25. VIII. 1963). Sin gimnastičara ...

Chytilová, Věra

Chytilová [hi'tilova:], Věra, češka filmska redateljica (Ostrava, 2. II. 1929 – Prag, 12. III. 2014). ...

Jančar, Drago

Jančar, Drago, slovenski prozaik, dramatičar i esejist (Maribor, 13. IV. 1948). Osebujan pisac, jedan ...

kajkavsko narječje

kajkavsko narječje, jedno od triju narječja (uz čakavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika, nazvano prema ...

semantem

semantem (semant[ika] + [fon]em), jedan od triju dijelova semema. Ostala su dva klasem i virtuem. Semantem ...

(1)  2