Upit Šenoa August, pronađeno natuknica: 6

Šenoa, August

Šenoa, August, hrvatski književnik, kritičar, prevoditelj i političar (Zagreb, 14. XI. 1838 – Zagreb, ...

Barac, Antun

Barac, Antun, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894 – ...

Jelčić, Dubravko

Jelčić, Dubravko, hrvatski književni povjesničar, publicist i književnik (Požega, 6. XI. 1930 – Zagreb, ...

Rendić, Ivan

Rendić, Ivan, hrvatski kipar (Imotski, 27. VIII. 1849 – Split, 29. VI. 1932). Kiparstvom se bavio od ...

Ujević Galetović, Marija

Ujević Galetović, Marija, hrvatska kiparica i slikarica (Zagreb, 20. X. 1933). Diplomirala 1958. na ...

Zagreb (grad)

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište administrativno-teritorijalnih, odn. upravnih jedinica Grada ...