Upit žbuka, pronađeno natuknica: 12

žbuka

žbuka, građevni materijal, smjesa vode, pijeska ili drugog agregata i veznoga sredstva (→  mort) kojom ...

Bang, Herman Joachim

Bang [baŋ], Herman Joachim, danski književnik (Asserballe, 20. IV. 1857 – Ogden, Utah, SAD, 29. I. 1912). ...

boje i lakovi

boje i lakovi, skupni naziv za tekuće, do pastozne ili praškaste smjese tvari, koje se u tankom sloju ...

cement

cement (njem. Zement < franc. ciment < kasnolat. cimentum < klas. lat. caementum: zidarski kamen, prema ...

cisterna

cisterna (lat.). 1. Građevina za opskrbu vodom (kišnicom) kućanstva (kućna) ili naselja (javna). Voda ...

freska

freska (talijanski affresco, al fresco), naziv za sliku koja se izrađuje mineralnim bojama na svježe ...

kalcij

kalcij (lat. calx, genitiv calcis: vapno), simbol Ca (lat. calcium) kemijski element iz skupine zemnoalkalijskih ...

Ličko Lešće

Ličko Lešće (do 1970. Lešće), naselje u Lici, 15 km jugoistočno od Otočca; 706 st. (2011). Leži na visini ...

mort

mort (njem. Mörtl), smjesa veziva, pijeska i vode, koja nakon nekog vremena očvrsne. Prema namjeni mort ...

Sigiriya

Sigiriya [engl. izgovor si'giriə], arheološko nalazište u središnjem dijelu Šri Lanke. U udubinama i ...

(1)  2